Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
Artikel 3 – Ons aanbod
Artikel 4 – Jouw bestelling
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
Artikel 11 Intellectuele eigendom
Artikel 12 Klachtenregeling
Artikel 13 Geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Sal e Pimenta

Code Breakers BV
Gentsesteenweg 50
9200 Dendermonde
BTW BE 0643 652 804

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

1   Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument. De consument is iedere natuurlijke persoon die (uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden) op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

2   Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3   Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. We kunnen jouw bestelling weigeren indien we merken dat deze geplaatst werd door een minderjarige.

4   Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

5   Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. 

Artikel 3 – Ons aanbod

1   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2   We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, kunnen we hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. 

Artikel 4 – Jouw bestelling

1   Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en we je betaling hebben ontvangen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1   Als je producten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de producten niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen – de kosten hiervoor betaal je zelf.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald of een waardebon.

2   De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3   Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

4   Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Als je de producten nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde producten mogen niet gebruikt of geopend zijn. Als je de producten terugstuurt, moet dit, indien mogelijk, gebeuren samen met de originele verpakking in de originele staat en rekening houdende met onze instructies hieronder. 

5   Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of afgifte bij ons.

6   Indien je een item retour wil zenden stuur je een mailtje naar info@salepimenta.be met vermelding van je bestelnummer, en de reden waarom. Pas na ontvangst van een bevestiging kan je de producten retourneren.

Artikel 6 De prijs

1   Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden wijzigen onze prijzen niet behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

2   Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. 

Artikel 7 – Betaling

1   Betalingen worden ontvangen door Mollie. Wij aanvaarden betalingen via Bancontact, Visa en Mastercard of via bankoverschrijving. Een betaling via bankoverschrijving duurt langer. Je bestelling wordt pas verzonden als het juiste bedrag op onze rekening is overgemaakt.

2   Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen worden de transactiegegevens versleuteld. Je herkent een veilige verbinding aan het ‘slotje’ in je browser.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

1   Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1   Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2   Na de bestelling en de bevestiging van de betaling worden goederen aangeboden op je leveringsadres binnen de 2 à 4 werkdagen.

3   Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. 

4  Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 48 uur na ontvangst melden via info@salepimenta.be, al dan niet met foto’s van de beschadigde of verkeerd geleverde goederen. Wanneer je retour door ons wordt bevestigd, heeft u 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om de artikelen terug te sturen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 

5 Voor meer informatie over de verzendwijze van de goederen:  https://salepimenta.be/verzenden

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

1   In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

2   Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een telecommunicatie-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1   Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

2   Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 Klachtenregeling

1   We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@salepimenta.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

Artikel 13 Geschillen

1   Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten ongeacht hun woonplaats is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Voor alle vragen rond de algemene voorwaarden kan je mailen naar info@salepimenta.be